T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI AYANCIK DEVLET HASTANESİ

Hasta Güvenliği Kültürü Anketi

Başlarken

Bu anket hastanenizdeki hasta güvenliği sorunları, tıbbi hatalar ve istenmeyen olay bildirimleri hakkında görüşlerinizi almak üzere hazırlanmıştır.

Anket yaklaşık 10-15 dakikada doldurulabilmektedir.

Eğer bir soru sizin veya hastaneniz için geçerli değilse veya cevabı bilmiyorsanız, lütfen “Uygulanmıyor veya Bilmiyorum” u seçin.

 • Hasta Güvenliği, sağlık hizmeti sunum süreçlerinden kaynaklanan hasta yaralanmalarının veya olumsuz olayların önlenmesi ve engellenmesi olarak tanımlanır.
 • Hasta Güvenliği Olayı, hastanın zarar görmesine neden olup olmamasına bakılmaksızın sağlık hizmeti ile ilgili her türlü hata, yanlışlık, kaza veya olay olarak tanımlanır.
 • Önemli Not: Anket ile ilgili Ip adresi, kişi adı vb. hiçbir kişisel bilgi veri tabanına kaydedilmemektedir. Elde edilecek veriler sadece ülke genelinde hasta güvenliğinin geliştirilmesine yönelik çalışmalarda kullanılacaktır.


  Kurumdaki Pozisyonunuz

  1. Bu hastanedeki pozisyonunuz nedir? Bir cevap seçiniz.

  Hemşirelik

  Tıbbi

  Diğer Klinik Pozisyonları
  İdari Görev
  Destek
  Diğer
  Çalışma Alanınız / Biriminiz

  2. Çalışma sürenizin çoğunu geçirdiğiniz hastanenin çalışma alanı, departmanı veya klinik alanını “kendi biriminiz’’ olarak düşününüz. Bu hastanedeki ana biriminiz veya çalışma alanınız nedir?

  Çoklu birim, Belirli birimi olmayan

  Dahili Klinik/Cerrahi Klinik-Ünite

  Teşhis ve Tedavi Birimleri
  Poliklinik/Acil Servis

  Diğer Klinik Birimler
  Yönetim/İdari Birimler

  Destek Hizmetleri
  Diğer
  BÖLÜM A: Çalışma Alanınız/Biriminiz

  Çalışma alanı/biriminiz ile ilgili olarak aşağıda belirtilen ifadelere katılıp katılmadığınız belirtiniz.

  Biriminizi/çalışma alanınızı göz önünde bulundurarak cevaplayınız:

  1. Bu birimde, etkin bir ekip olarak birlikte çalışıyoruz.

  2. Bu birimde, iş yükünü kaldıracak yeterli personelimiz var.

  3. Bu birimdeki personel, hasta bakımı için ideal olandan daha uzun süre çalışır.

  4. Bu birim, hasta güvenliğini geliştirmek amacıyla değişikliklerin gerekli olup olmadığını belirlemek için iş süreçlerini düzenli olarak gözden geçirir.

  5. Bu birim hizmetinin büyük bir kısmını geçici görevli veya hizmet alımına dayalı personel ile gerçekleştiriyor.

  6. Bu birimde çalışanlar yaptıkları hataların kendilerine karşı kullanılabileceğini hisseder.

  7. Bu birimde bir olay rapor edildiğinde, kişiler sorunun değil kendisinin şikayet edildiğini hisseder.

  8. Yoğun zamanda birimdeki çalışanlar birbirlerine yardım ederler.

  9. Bu birimde çalışanların saygısız davranışları ile ilgili bir sorun var.

  10. Çalışanlar hata yaptığında, bu birim, bireyleri suçlanmaktan ziyade hatalardan ders almaya odaklanır.

  11. Bu birimde çalışma sürecinde o kadar acele edilir ki, bu durum hastaların güvenliğini olumsuz etkiler.

  12. Bu birimde hasta güvenliğini artırmak için yapılan değişiklikler personelin performansını görmek için değerlendirilir.

  13. Bu birimde hasta güvenliği hatası gerçekleştiğinde, hataya dahil olan personel, olayın tekrarlanmamasına yönelik yeterince desteklenmez.

  14. Bu birim, hasta güvenliğine dair aynı hataları sürekli tekrarlamaktadır.

  BÖLÜM B: Yönetici, Müdür ya da Klinik Sorumlunuz

  Yönetici, Müdür ya da Klinik Sorumlunuz ile ilgili olarak aşağıda belirtilen ifadelere ne kadar katılıyorsunuz?

  1. Yönetici, müdür veya klinik sorumlum, hasta güvenliğini artırmak için personel önerilerini ciddiyetle dikkate alıyor.

  2.Yönetici, müdür veya klinik sorumlum yoğun zamanlarda hasta güvenliği açısından riskli olsa bile daha hızlı çalışmamızı istiyor

  3. Yönetici, müdür veya klinik sorumlum, kendilerine iletilen hasta güvenliği endişelerini gidermek için faaliyete geçmektedirler.

  BÖLÜM C: İletişim

  Aşağıdaki maddeler biriminizde/çalışma alanınızda ne sıklıkta yaşanıyor?

  Biriminizi/çalışma alanınızı düşünün:

  1. Bu birimde meydana gelen hatalar hakkında bilgilendiriliriz.

  2. Bu birimde hatalar meydana geldiği zaman, tekrarlanmasını önlemenin yollarını tartışıyoruz.

  3. Bu birimde, istenmeyen olay bildirimlerine yönelik yapılan değişiklikler hakkında bilgilendiriliyoruz.

  4. Bu birimdeki personel, hasta bakımını olumsuz etkileyebilecek bir şey görürse düşündüğünü açıkça söyler.

  5. Bu birimdeki personel, hastalar için güvenli olmayan bir şey yapan daha yetkili birisini gördüğü zaman düşündüğünü açıkça söyler.

  6. Bu birimdeki personel düşündüklerini açıkça dile getirdiği zaman, daha fazla yetkisi olan kişiler personelin, hasta sağlığı hakkındaki endişelerine karşı açık olurlar.

  7. Bu birimde, personel bir şeyler doğru görünmediği zaman soru sormaya korkar.

  BÖLÜM D: Hasta Güvenliği Olaylarını Raporlama

  Biriminizi/çalışma alanınızı göz önünde bulundurarak cevaplayınız:

  1. Hastaya ulaşmadan önce bir hata yakalanır ve düzeltilirse, bu durum ne sıklıkta rapor edilir?

  2. Hastaya zarar verebilme potansiyeli olan ancak zarar vermemiş olan bir hata hastaya ulaştığı zaman, bu durum ne sıklıkta rapor edilir?

  3. Son 12 ayda, kaç tane hasta güvenliği olayı rapor ettiniz (Birim/çalışma alanı olarak)?

  BÖLÜM E: Hasta Güvenliği Değerlendirmesi

  1. Biriminizi/çalışma alanınızı hasta güvenliği açısından nasıl değerlendirirsiniz?

  BÖLÜM F: Hastaneniz

  Hastanenizle ilgili aşağıdaki ifadelere ne kadar katılıyorsunuz veya katılmıyorsunuz?

  Hastanenizi göz önünde bulundurarak cevaplayınız:

  1. Hastane yönetiminin faaliyetleri, hasta güvenliğinin en önemli öncelik olduğunu göstermektedir.

  2. Hastane yönetimi hasta güvenliğini artırmak için yeterli kaynakları sağlar.

  3. Hastane yönetimi, sadece olumsuz bir olay meydana geldikten sonra ilgileniyor gibi görünmektedir.

  4. Hastalar bir birimden diğerine nakledilirken, önemli bilgiler genellikle aktarılmaz.

  5. Vardiya değişiklikleri sırasında, önemli hasta bakım bilgileri genellikle aktarılmaz.

  6. Vardiya değişiklikleri sırasında, tüm önemli hasta bakım bilgilerini aktarmak için yeterli zaman vardır.

  BÖLÜM G: Geçmiş Deneyimlerle ilgili Sorular

  1. Bu hastanede ne kadar süredir çalışıyorsunuz?

  2. Hastanedeki mevcut çalışma alanınız/biriminizde ne kadar süredir çalışıyorsunuz?

  3. Genellikle bu hastanede haftada kaç saat çalışıyorsunuz?

  4. Mevcut pozisyonunuzda, genellikle hastalarla doğrudan etkileşiminiz veya temasınız var mı?

  Bölüm H: Yorumlarınız

  Hastanenizde hasta güvenliğini etkileyebilecek uygulamaların nasıl yapıldığı veya yapılabileceği hakkında herhangi bir yorumda bulunmaktan lütfen çekinmeyiniz.

  ANKETİ TAMAMLADIĞINIZ İÇİN TEŞEKKÜR EDERİZ.